Keď sa v Cirkvi spomenú slová „tradičný“ či „charizmatický“, viacerým sa zježia chlpy na koži a v očakávaní konfrontácie či vyhranených názorov zbystria pozornosť. A pritom by tieto prídavné mená mali byť vlastné každému kresťanovi, lebo Cirkev je ako tradičná, tak aj charizmatická.

Týmto číslom Verbumu sme preto chceli ponúknuť priestor nie konfrontácii, ale prezentácii – toho, ako kresťania môžu byť a sú charizmatikmi, ako aj toho, čo krásne môže ponúknuť a ponúka tradičné kresťanstvo. Ako povedal pápež František 28. septembra členom Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov:

„Cirkev rastie vo vernosti Duchu Svätému, čím väčšmi sa učí neudomácňovať si ho, ale bez strachu a zároveň so serióznym rozlišovaním prijímať jeho sviežu novosť.“

Vernosť bez udomácnenia – novosť s rozlišovaním. A všetko v správnej dávke slobody, ktorú Duch Svätý chce pre nás, ale rovnako vyžaduje aj pre seba. Nech sú články z čísla, ktoré držíte vo svojich rukách, príspevkom k lepšiemu spoznaniu katolicity Cirkvi a návodom pre správne rozlišovanie kategórií, ktoré sa až príliš často používajú prvoplánovo bez ich hlbšieho porozumenia.

Do sveta slovenskej Katolíckej charizmatickej obnovy vstúpime cez rozhovor s jej koordinátorom, gelnickým farárom Dušanom Lukáčom. Krst v Duchu svätom teologicky predstaví redemptorista Jozef Mihok a úspešnému evanjelizačnému projektu Godzone sa budeme venovať v rozhovore s lídrom kapely ESPÉ Júliusom Slovákom. Jasovský premonštrátsky opát Ambróz Martin Štrbák sa spolu s nami pristaví pri hodnote mimoriadnej formy slávenia liturgie a cirkevný historik Peter Zubko ponúkne portrét kontroverznej osobnosti biskupa Marcela Lefebvrea. Rok 2019 bude jubilejným rokom 400. výročia mučeníckej smrti troch košických mučeníkov. Za ich duchovným odkazom sa v rubrike Spiritualita obhliadne Peter Zubko. Rubriku Beletria obohatí Julo Rybák svojimi denníkovými zápiskami, ktorými chce vzdať hold slovenskému bardovi P. O. Hviezdoslavovi; Janko Mičko predstaví košického básnika Dala Stana; sestra Edita Príhodová rozoberie básne vnútorného exilu Janka Silana a Martin Navrátil ponúkne svoju štúdiu Mihálikovej skladby Brána. V závere nás potešia cenné recenzie Alžbety Hrušovskej, Zuzany Vandákovej ako aj benediktína Jozefa Brodňanského, ktorý sa „pustí“ do bestselleru Benediktova voľba.

Objednajte si Verbum, časopis proletárov ducha, aj v roku 2019 a odporučte ho ďalším. Nech kresťanská kultúra na Slovensku žije radostne a naplno.

Príjemné čítanie!

Pavol Hrabovecký, šéfredaktor