Tohto roku sme oslávili 70 rokov Verbumu. Ukončili sme jednu veľkú etapu a začali novú. Nech o tom svedčí aj nová grafika Verbumu.

Ponúkame Vám nielen možnosť predplatiť si Verbum, ale aj byť jeho tvorcami.

V roku 2017 sa budeme venovať obzvlášť výročiu reformácie (minulosť aj súčasnosť) ako aj dôležitému spoznávaniu islamu – už nielen ako možnosti, ale realite, ktorú zažívame.

Verbum vychádza dvakrát do roka (Veľká Noc, Vianoce) za nezmenenú cenu 9 EUR.

Môžete si ho objednať bankovým prevodom na účet IBAN: SK60 8180 0000 0070 0008 5966, variabilný symbol 592020. Dôležité je, aby ste v popise platby nezabudli uviesť svoje meno a adresu, kam máme časopis zaslať.

Teším sa na spoluprácu a prajem príjemné čítanie!

Dr. Pavol Hrabovecký, šéfredaktor

verbum-obalka-nahlad