RIP Jozef Leščinský
So zármutkom informujeme, že 21.3 nás opustil bývalý šéfredaktor časopisu Verbum Jozef Leščinský. Profesor Leščinský pôsobil ako kňaz vo farnostiach Rožňava, Stará Halič (okres Lučenec), Krompachy. Takisto prednášal na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule a v Košiciach, kde sa stal vedúcim Katedry biblických vied. Nenapadá nám lepší spôsob ako uctiť tohto veľkého muža, než tým, že zverejníme jeho posledný článok pre časopis Verbum. Prajeme príjemné čítanie.

Link na článok ZAČIATKY HERMENEUTIKY V KLASICKOM GRÉCKOM OBDOBÍ od Jozefa Leščinského z čísla č. 2 v roku 2014.