Predĺžujeme termín do 10. augusta: Redakcia časopisu Verbum vyhlasuje súťaž o novú vizuálnu identitu

(Zadanie na konci článku)

Redakcia pozýva dizajnérov zapojiť sa do tvorby časopisu, ktorého úlohou je podchytiť nové generácie mladých katolíkov či premýšľajúcich ľudí, ktorých kresťanstvo inšpiruje, aby reflektovali katolícku vieru v kontexte súčasnej spoločnosti a kultúry.

Začiatkom roku 2021 prebralo Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH) vydávanie časopisu Verbum – časopis pre kresťanskú kultúru od Katolíckej univerzity. „Chceme byť alternatívou k sekulárnej monokultúre,“ povedal o tomto rozhodnutí nový šefredaktor Verbumu a predseda SLH Juraj Šúst. „Posledné generácie už nie sú tie, ktoré sú kultúrotvorné. Dnes môžeme sotva povedať, že by katolícki teológovia, filozofi, spisovatelia či režiséri tvorili slovenskú kultúru,“ dodáva.

Časopis má veľké ambície

Cieľom Verbumu je zapojiť okrem overených autorov z kresťanského prostredia aj nové generácie vrátane študentov a mladých absolventov. Chceme, aby Verbum priniesol diskusiu aj do tých skupín, kde doteraz chýbala, k vysokoškolským študentom a mladým ľuďom. Aby kresťanská kultúra nebola len záležitosťou starších generácií. Preto chce byť aj písanie do Verbumu živšie, v dobrom zmysle drzejšie, menej abstraktné či uhladené, chceme si viac trúfať a dovoliť. Možno niekedy aj zadrieť, ale nie pre to, aby sme niekoho urážali, ale pre to, aby sme neboli ľahostajní k otázkam, ktoré si máme klásť a hľadať na ne odpovede.

Časopis Verbum vznikol v roku 1947 ako odpoveď katolíckych intelektuálov na súčasnú spoločnosť, snaha pozdvihnúť kresťanstvo na Slovensku a prehĺbiť vieru intelektuálne i spirituálne. Po jeho vzniku boli niektorí zakladatelia uväznené komunistickým režimom a časopis sa nadlho odmlčal, až ho v 90. rokoch 20. storočia obnovili niektorí z jeho zakladateľov. Po 30 rokoch dnes naberá nový smer a má ambiciózne ciele.

Súťaž o nový vizuál

Redakcia pozýva umelcov, ktorí pôsobia v oblasti vizuálneho: printového, či webového dizajnu zapojiť sa do súťaže o vytvorenie nového dizajnu časopisu.

Súťažné zadanie spočíva vo vytvorení celkového vizuálneho konceptu časopisu, obálky a sadzby, dizajnu webstránky a dizajnu na sociálne siete. K zadaniu patrí tiež vytvorenie dizajnu pre noviny Verbum, ktoré budú vychádzať v papierovej forme.

Víťazný návrh získa honorovanú spoluprácu s časopisom.

TERMÍN NA ODOVZDANIE ZADANÍ PREDĹŽENÝ: Zadanie je potrebné odoslať do 10. augusta 12.00 na adresu verbum@slh.sk. V prípade otázok môžete kontaktovať kreatívneho manažéra časopisu adrese jan.tkac@slh.sk.

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť zadanie.

Súbory na vypracovanie zadania na stiahnutie tu.