Pred Vianocami uzrelo svetlo sveta druhé číslo časopisu Verbum.

Okrem iného sme sa venovali aj v súčasnosti veľmi diskutovanej téme posynodálnej exhortácie Amoris laetitia. 

Ponúkame vám ukážku z prednášky ThDr. Daniela Boleša, PhD. na túto tému, ktorú predniesol na diecéznych kňazských rekolekciách v košickej arcidiecéze:

Pri rozlišovaní, čo je akoby druhou etapou v tomto procese pomoci, je dôležitá prax Cirkvi, ktorá idúc v stopách Ježiša, nikoho navždy neodsudzuje, ale je to cesta milosrdenstva a znovuprijatia. Preto je nutné pri posúdení brať do úvahy okolnosti a podmienky, v ktorých jednotlivé páry žijú (AL 296). Znovuprijatie do plného spoločenstva s Cirkvou je v prvom rade milosť Božia. Preto synodálni otcovia spoločne prijali stanovisko, „…čo sa týka pastorácie tých, ktorí sa civilne zosobášili, alebo sa rozviedli a iba spolu žijú, je vecou Cirkvi, aby im umožnila prístup k Božiemu nasmerovaniu v ich živote, ktoré je milosťou. Preto im má pomáhať, aby v sebe dosiahli plnosť Božieho plánu, čo sa uskutočňuje vždy z moci Ducha Svätého…“ (AL 297). Článok 300, ktorý je pokračovaním predchádzajúcich, sa dotýka veľmi dôležitej otázky – stupeň viny (gradus culpae). Keď jestvuje stupňovitosť v poznávaní, chápaní a prijímaní morálneho dobra, vyjadreného v norme, potom musí jestvovať i stupňovitosť v poznaní a uvedomení si viny.

Verbum v cene 5 € si môžete objednať na adrese vydavateľstva martin.kuniak@ku.sk.

Zároveň si už môžete Verbum predplatiť na rok 2018 za cenu 10 €.