Práve vyšlo nové digitálne vydanie časopisu Verbum, v ktorom sa venujeme osobe a odkazu sv. Jána Pavla II. – ale aj iným zaujímavým témam.

Niečo z obsahu:
František Mikloško: JÁN PAVOL II. A SLOVENSKO
Vít Machálek: JÁN PAVEL II. A ISLÁM
Tadeáš Róbert Spišák, O. Praem: ČO POMOHLO SV. JÁNOVI PAVLOVI II. NÁJSŤ ZMYSEL UTRPENIA?
Jozef Leščinský: ČO BY NÁM DNES POVEDAL JÁN PAVOL II.?
Róbert Toth: NEWMANOVA UNIVERZITA DNES: SÚČASNÉ HROZBY PRE SLOBODNÉ VZDELÁVANIE (2. ČASŤ)
Jozef Polačko: KRESŤAN V POST-FAKTICKEJ DOBE
Mireia Ryšková: ŽENA V CÍRKVI DNES