Vo vianočnom čísle 2019 nájdete tieto články:

Ján Dolný: Solovjov – kritik ruského nacionalizmu

Helena Hrehová: Kardinál, profesor, teológ, jezuita, duchovný otec
a „Starec“ v retrospektíve „živých spomienok“ 

Lukáš Sekerák: Dve idey všeobecnej cirkvi – Počiatky eucharistickej ekleziológie Nikolaja Afanasieva

Róbert Sarka: Berďajevov pokus o rekonšturkciu kresťanskej apologetiky

Miroslava Psárová: Kultúrna vojna v médiách v kontexte bojov konzervatívnej a liberálnej strany

Marek Šmid: Milosrdenstvo a ochrana svedomia

Jana Juhásová: O podobách subjektu v tvorbe (spirituálnych) básnikov I

Peter Zubko: Rozprávanie o tom, ako to bolo s tvárami košických mučeníkov

Ján Mičko: Bojovníci Boží (venované F.M. Dostojevskému)

Eva Baloghová: „To pravé“ nikdy nebude „módne“ alebo „kto je George Macdonald?“

Ján Mičko: Mestský pustovník Martin Vlado

Jozef Brodňanský: Praktické uvedenie do „Halmovej“ ikony blahoslavenej Márie Celesty Crostarosa (kláštor redemptorisiek, Kežmarok)

Recenzie (Loli paradička, Apologia pro vita sua)