Objednajte Verbum na celý rok za 10 €. Nezabudnite uviesť v popise platby meno a adresu, kam máme Verbum poslať.

IBAN: SK60 8180 0000 0070 0008 5966

Variabilný symbol: 592020

 

V novom čísle 1/2018 sa budeme o.i. venovať médiám v článkoch domácich i zahraničných autorov:

– Terézia Rončáková (FF, Katolícka univerzita, Ružomberok)- Ktoré médiá sledujú mladí slovenskí katolíci?
– Daniel Arasa (Facoltà di Comunicazione Istituzionale, Pontificia Università della Santa Croce, Roma) – Reflexia o komunikácii podľa Evangelii gaudium: Rady pre cirkevnú komunikáciu
– Juraj Holdoš (FF, Katolícka univerzita, Ružomberok) – Hranice pri využívaní digitálnej komunikácie (alebo temná stránka internetu)
– recenzie na biskupa Jozefa Haľka „Na minútku, prosím“
či iné: 

– Lukáš Nosek (Univerzita Karlova, Praha) – Muslimové před Velikonocemi

– Sr. Theresa Marie Chau Nguyen, O.P. (University of St. Thomas, Texas USA) -Božie obrábanie záhrady spásy: Meditácia o tajomstve vykúpenia