Autorský manuál

 

Autori článkov komunikujú s redakciou cez email casopis.verbum@gmail.com.

Dátum uzávierky je zverejnený v sekcii Rubriky a príspevky.

Font

Font Times New Roman (veľkosť základného textu 12 bodov), bez formátovania (A4, text zarovnaný doľava, jednoduché riadkovanie, bez tabulátorov, odsadení a pod.).

Rozsah

Rozsah príspevku sa upravuje podľa rubriky, do ktorej je určený.

ÚVAHY A ŠTÚDIE – cca 20 normostrán A4

SPIRITUALITA – cca 5 normostrán A4

NÁKOVA – cca 10 normostrán A4

RECENZIE – cca 1-2 normostrany A4

BELETRIA – po dohode s redakciou

Metodológia

Od autorov článkov sa vyžaduje metodológia Verbumu.

Partnerské weby: