Ekumenické hnutie je snahou zjednotiť všetkých kresťanov. Je chápané ako služba svedectva svetu a ako také by teda nemalo byť poznačené...

ČÍTAŤ VIAC